Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Ośrodek wypoczynkowy Lubie z siedzibą w 78-520 Złocieniec, Lubieszewo 12 h (dalej: Ośrodek), oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO”)[1] w odniesieniu do danych osobowych (dalej: dane kontaktowe) osób przesyłających (dalej: rezerwujący) je za pomocą formularza rezerwacji (dalej: formularz) pobytu w Ośrodku.

Zakres przesyłanych informacji obejmuje: imię i nazwisko, miejscowość, numer telefonu, adres email;

Dane kontaktowe są pozyskiwane poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej Ośrodka.

Zebrane dane kontaktowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby dopełnienia procesu rezerwacji pobytu.

Zebrane dane kontaktowe nie będą udostępniane żadnym podmiotom.

Dostęp do danych kontaktowych mają wyłącznie osoby upoważnione przez Ośrodek.

Rezerwującym przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W celu skorzystania z przysługujących praw, rezerwujący może skontaktować się z wyznaczonym w Ośrodku  inspektorem ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Ośrodku .:  lubiewakacje@gmail.com.

Rezerwującym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Ośrodek, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podstawy Prawne

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane: „RODO”.